ATRIJ NEPREMIČNINE d.o.o. vam nudi SVETOVANJE | PRAVNE STORITVE | POSREDOVANJE | TRGOVINA | UPRAVLJANJE

STORITVE PODJETJA


PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Na področju poslovanja z nepremičninami že od leta 1995 dalje posredujemo pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji nepremičnin. Uredimo vam vso dokumentacijo v prometu z nepremičninami in vam svetujemo pri pravnih poslih, povezanih z nepremičninami.

Za vas opravimo ogled in fotografiranje nepremičnine, oceno tržne vrednosti, objavo ponudbe na naši spletni strani, pridobimo potrebne listine (zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo, potrdilo o namenski rabi zemljišča ...), sestavimo pogodbo, prijavimo pogodbo pri pristojnem davčnem uradu, izdelamo zemljiškoknjižni predlog... .

Skratka, pri nepremičninskem prometu smo z vami od vaše prve ideje do realizacije pravnega posla in zemljiškoknjižne izvedbe sklenjene pogodbe.

PRAVNE STORITVE V NEPREMIČNINSKEM PROMETU

Naš pravnik s svojo strokovnostjo in izkušnjami za vas opravi:

  • sestavo različnih pogodb in listin (kupne, darilne, menjalne, razdelilne pogodbe, najemne in zakupne pogodbe, zemljiška pisma, izbrisne izjave ...),
  • vknjižbo lastninskih in drugih pravic na nepremičninah v zemljiški knjigi,
  • izvedbo postopkov vzpostavitve etažne lastnine in vknjižbo etažne lastnine.
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI

Z dosedanjim več kot 15 letnimi poslovanjem na poročju upravljanja z nepremičninami smo pridobili bogate izkušnje in zaupanje naših strank. Upravljamo več kakor 40 večstanovanjskih in poslovnostanovanjskih stavb na območju Mestne občine Ptuj, Občine Kidričevo in Občine Slovenska Bistrica.

Za področje upravljanja z nepremičninami imamo strokovno usposobljene kadre z dolgoletnimi izkušnjami ter kvalitetno računalniško in grafično podporo.

UVELJAVLJANJE ODŠKODNIN

Naše storitve na področju uveljavljanja denarnih odškodnin in zavarovalnin zajemjo celovito pravno svetovanje in izpeljavo odškodninskih postopkov v primeru
  • prometnih nezgod,
  • delovnih nezgod,
  • nezgod na javnem in zasebnem prostoru.
Pravno svetovanje je brezplačno in obsega navodila o potrebnih ukrepih po utrpeli nezgodi, navodila o pridobivanju potrebne zdravstvene in druge dokumentacije ter proučitev odškodninskega primera na podlagi predložene dokumentacije.

Odškodninski postopek pa obsega sestavo in vložitev odškodninskega zahtevka zavarovalnici, vložitev nadaljnjih pozivov in nasprotnih ponudb zavarovalnici, pritožb na pritožbeno komisijo, obravnavanje zahtevkov s pogajanji z zavarovalnico, sklenitev poravnave s predhodnim pismenim soglasjem oškodovanca.

Stroški postopka - provizija, ki znašajo 6% od dosežene odškodnine brez upoštevanja DDV, se plačajo na podlagi izstavljenega računa šele po prejemu odškodnine.